Voorwoord

De raskonijnen hobby leeft en is volop in beweging en dat is ook het geval met de Lotharingerclub.
Onze club behartigt de belangen van drie konijnen rassen, allen met het zo kenmerkende tekenings patroon, de groot- en klein Lotharinger en de jongste loot de Lotharinger dwerg. Onze doelstelling is het op niveau houden of verbeteren van de raskenmerken van de Lotharinger populatie in Nederland en het stimuleren van het houden en fokken van Lotharingers. Hiervoor is er organisatorisch de directe lijn met de standaard commissie van KLN. Bij beoogde standaard wijzigingen vanuit de standaard commissie wordt de Lotharingerclub om advies gevraagd en omgekeerd kunnen wij als club voorstellen bij deze commissie indienen. Het fokken en houden van het zelfde of nauw verwante rassen schept een band. Fokkers met het Lotharinger virus behept wisselen ervaringen uit, ruilen en verkopen dieren. Juist het lid zijn van de Lotharingerclub stimuleert onderlinge contacten. Persoonlijk vind ik onze Fokkersdag (tweede zaterdag in juni) qua sportfokkerij, het hoogtepunt van het jaar. Hier worden de jongste resultaten onderling vergeleken en heerst een fantastische sfeer.

Verder organiseren we samen met andere speciaalclubs van tekenings rassen eind februari de bekende tekeningsrassen show, die gezien het aantal ingezonden dieren, duidelijk in een behoefte voorziet. De website van de Lotharingerclub voorziet in duidelijke behoefte. Het is de bedoeling dat informatie over actuele zaken worden verspreid, resultaten van shows kunnen worden bekeken etc.. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook bij onze nieuwe webmaster weer in goede handen is.

Tenslotte stimuleert de Lotharingerclub het inzenden op shows door extra prijzen ter beschikking te stellen en is er aan het eindevan ieder seizoen de verkiezing tot Lotharinger fokker van het jaar.

Kortom eigenlijk zou iedere serieuze fokker van Lotharingers lid moeten zijn van deze club.

Jan Benninga

(Voorzitter)