Lid worden

Lid worden van de Lotharingerclub kan door overmaking van de contributie zoals hieronder aangegeven.

-De contributie voor het jaar 1 okt. 2020 t/m 30 sept. 2021 bedraagt € 10,– en kunt u overmaken op ons bankrekening nummer NL66INGB0003149586 t.n.v. Lotharingerclub

Graag ontvangen we ook uw naam, adres, telefoonnummer en het ras dat u fokt.