Lotharingerclub

De doelstelling van de LOTHARINGER CLUBlotharingerclub - doelstelling

1- het stimuleren van het houden van de Lotharinger groot,
klein en dwerg.

2 – het op peil brengen en houden van onze Lotharingers.
Met peil wordt bedoeld de raskenmerken in overeenstemming brengen met de kenmerken welke beschreven staan in de konijnenstandaard.

Met deze doelstellingen tracht de Lotharingerclub, door het organiseren van de jaarlijkse fokkersdag, studiedagen  (minder frequent ) en het uitzetten van prijzen van op  vele shows in Nederland, het inzenden van Lotharingers
te bevorderen.  De Lotharingerclub heeft adviesrecht als eventueel  wijzigingen van raseigenschappen in de standaard aan de  orde zijn.