Lotharingerclub

De doelstelling van de LOTHARINGER CLUB

Het fokken van Konijnen wordt al vele eeuwen gedaan, oorspronkelijk voor bont en vlees productie, maar in de laatste 2 eeuwen steeds meer op speciale uiterlijke kenmerken. Dat hierbij ook de nutfunctie nog steeds van belang kan zijn wordt duidelijk o.a. door de oprichting van onze club in de crisisjaren van de vorige eeuw. De keuze voor “Vleesch in den pot” wordt hierbij gecombineerd met de hobbyhouderij.
De Lotharingerclub is in 1939 opgericht met als doel het fokken en in stand houden van onze rassen door, zoals in de statuten benoemd:
a. het bevorderen van samenwerking tussen liefhebbers en de fokkers van Lotharinger konijnen.
b. het houden van bijeenkomsten en fokkersdagen en het publiceren van artikelen.
c. het geven van adviezen over de fokkerij en het tentoonstellen.
d. het verrichten van studie ter verbetering van de Lotharinger konijnen.
e. het stimuleren van het inzenden van Lotharinger konijnen d.m.v. het uitloven van prijzen.
f. het houden van clubshows welke bij landelijke tentoonstellingen kunnen worden ondergebracht.
g. andere wettelijke middelen, bevorderlijk aan het doel van de vereniging.