Fokkersdag 2014

Voorwoord

Een 75 jarig bestaan is een heuglijk feit om bij stil te staan en dat doen we dan ook. Onze leden/inzenders hebben dit goed aangevoeld met als resultaat een record aantal dieren van 330. Een aantal van deze dieren zijn van buitenlandse inzenders, waarvoor we met de introductie van een Europese klasse voor deze gelegenheid gekozen hebben. Het is een tendens die doorzet en tot meer internationale contacten zal leiden.

Dit is gelijk een bruggetje naar onze volgende activiteit, ons gezamenlijke weekend uit naar de Scheckenschau in het weekend van 11 oktober. Het programma hiervoor is u toegezonden en dat ziet er veelbelovend uit. Men kan zich aanmelden bij de beide organisatoren Harco Driesen en Arjan v.d. Most.

330 dieren is een heel mooi aantal, het betekent ook dat wij 12 keurmeesters bereid hebben gevonden te keuren, waarbij ik erop vertrouw dat zich genoeg schrijvers en aandragers aangemelden. Voor onze Europese klasse hebben we in de persoon van  Stephan Rottauscher  ook een Europees georiënteerde keurmeester bereid gevonden te komen keuren.

In het voorwoord van het vraagprogramma heb ik opgeroepen uw feestelijk humeur mee te nemen. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit lukt vandaag en dat wij een fantastische dag beleven.

Jan Benninga

Winnaars Fokkersdag 14-6-2014

Groot Lotharingers  J. Peeters met 96.5 punt.
Klein Lotharingers  S. Zijlstra met 97 punten.
Lotharingerdwergen A. Meinema met 96 punten.

De winnaars van de beste drietallen zijn:
Groot Lotharinger: J. Peeters.
Klein Lotharinger: A. van Valen.
Lotharingerdwerg: A. Meinema.

In de Europese klasse waren de winnaars:
Groot Lotharinger: R. Lode.
Klein Lotharinger: E. Driesen.
Lotharingerdwerg: H. Hoflich.

De prijs voor de beste wildkleurige Klein Lotharinger is gewonnen door G. Vos.