Fokkersdag 2013

Fokkersdag2013Voorwoord

We beseffen het niet altijd maar in onze hobby zijn we voor
een groot deel afhankelijk van de natuur.
In een jaar als dit, met een record koud voorjaar is de fokkerij
bij veel fokkers moeizaam verlopen.

Dat er desondanks 225 dieren voor onze fokkersdag zijn
ingeschreven is dan ook een meevaller te noemen.

In 2014 bestaat onze club 75 jaar en dat is een feit om op een
speciale wijze te vieren.
Daarom roep ik alle leden op na te denken over de wijze waarop
we dit zouden kunnen doen en ideeën aan het bestuur kenbaar
te maken.

Onze studiedag in Apeldoorn, het lijkt nog maar zo kort geleden,
was een groot succes, tenminste dat was mijn beleving.
Ik hoop dat onze keurmeesters de lijn van deze studiedag
doortrekken in de keuring vandaag, dan komt het zeker goed.

Vanaf deze plaats wil ik alle inzenders en belangstellenden
vandaag veel plezier toewensen.
Laten we er weer een sportieve happening van maken.

Jan Benninga

(Voorzitter)

Foto verslag

Catalogus

• Ereprijzen:

Fraaiste Groot Ljongotharinger : J.J. Habets kooi: 29

Fraaiste Groot Lotharinger op 1 na: A.M.A. Soons kooi: 69

Fraaiste Groot Lotharinger oud: R. Lode kooi: 10

Fraaiste Klein Lotharinger jong: G.M. de Vries kooi: 162

Fraaiste Klein Lotharinger op 1 na: P. Nijmeijer kooi: 137

Fraaiste Klein Lotharinger oud: A. van Valen kooi: 124

Fraaiste Klein Lotharinger Wildkl. jong: G.G. Vos kooi:127

Fraaiste Dwerg Lotharinger jong: A. Meinema kooi: 217

Fraaiste Dwerg Lotharinger oud: G.E.A. Grooten kooi: 200
• Ereprijzen jeugdleden:

Fraaiste Groot / Klein of Dwerg Lotharinger: n.v.t.

Fraaiste Groot of Klein Lotharinger op 1 na: n.v.t.
• Overige ereprijzen:

Fraaiste  drietal Groot Lotharinger: H. Canrinus

Fraaiste drietal Klein Lotharinger: A. van Valen

Fraaiste drietal Dwerg Lotharinger: G.E.A. Grooten
• keurmeestersprijzen:

Fraaiste dier per keurmeester:

kooinummers: 10-29-48-69-109-124-137-162-173

Fraaiste dier op 1 na per keurmeester:

kooinummers: 45-55-91-100-101-145-188-195-206