Fokkersdag 2012

fokkersdag2012

Vandaag vieren we ons jaarlijkse hoogtepunt de fokkersdag van
de Lotharingerclub.
Aanvankelijk kwamen er wat weinig inschrijvingen binnen, maar
dit is met ruim 240 dieren later weer goed gekomen.
Hieronder maar liefst 24 Lotharinger dwergen.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de catalogus bij
binnenkomst al klaar ligt.
We hebben hier in onze jaarvergadering voor gekozen.
De lijst met predikaten volgt dan zo snel mogelijk na de keuring.

Voor het overige is het programma indentiek aan dat van
voorgaande jaren.
De HEP keuring gaat weer door middel van de op te steken
bordjes.
Om alle financiele eindjes aan elkaar te knopen vormt de
verloting weer een onmisbaaar onderdeel.
Anne Meinema namens het bestuur en ons aller Piet Boekee zullen
hun beste beentje voort zetten.

Het keurmeesters korps keurt altijd met plezier bij ons en dat zie
je terug in de keuring.
Ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook dit jaar weer gaat lukken.
Jan Benninga ( voorzitter)

Foto verslag

Uitslagen van de fokkersdag 2012:

• Ereprijzen:

Fraaiste Groot Lotharinger jong: G. Walsma kooi: 86

Fraaiste Groot Lotharinger op 1 na: A. van de Vliet kooi: 28

Fraaiste Groot Lotharinger oud: E. van de Heuvel kooi: 11

Fraaiste Klein Lotharinger jong: A. van Valen kooi: 189

Fraaiste Klein Lotharinger op 1 na: H.G. Philipse kooi: 144

Fraaiste Klein Lotharinger oud: H.G. Philipse kooi: 112

Fraaiste Dwerg Lotharinger jong: H.G. Philipse kooi: 240

Fraaiste Dwerg Lotharinger oud: H.G. Philipse kooi: 220

• Ereprijzen jeugdleden:

Fraaiste Groot / Klein of Dwerg Lotharinger: n.v.t.

Fraaiste Groot of Klein Lotharinger op 1 na: n.v.t.

• Overige ereprijzen:

Fraaiste  drietal Groot Lotharinger: J.J.G. Peeters

Fraaiste drietal Klein Lotharinger: A.J.M. Assinck

Fraaiste drietal Dwerg Lotharinger: H.G. Philipse

• keurmeestersprijzen:

Fraaiste dier per keurmeester:

kooinummers: 11-28-39-86-112-136-144-189-214-240

Fraaiste dier op 1 na per keurmeester:

kooinummers: 2-24-41-87-117-162-179-184-201-220