Fokkersdag 2016

Winnaars fokkersdagh 2016:

Fraaiste Groot Lotharinger, voedster zwart januari, fokkers Comb. Prince

Fraaiste Groot Lotharinger op één na, ram blauw januari, fokker H. Gulmans

Fraaiste Groot Lotharinger oud, Ram zwart, fokkers Comb. Prince

Fraaiste Klein Lotharinger, voedster blauw januari, fokker P. Nijmeijer

Fraaiste Klein Lotharinger op één na, ram zwart janunari, fokker J. Hooge

Fraaiste Klein Lotharinger oud, Man zwart, Fokker P. Nijmeijer

Fraaiste Lotharinger dwerg, driekleur voedster jong, Fokker A. Meinema

Fraaiste dier Europese klasse, Klein Lotharinger januari voedster geel, Fokker A. Assinck

Fraaiste viertal groot: Comb. Prince

Fraaiste viertal Klein: P. Nijmeijer

Fraaiste viertal dwerg: A. Meinema

Fraaiste viertal Europese klasse: F. Soons