Archief

Foto’s studiedag 2016 gemaakt door Anno Visser

 

DSC_2666_01 DSC_2670 DSC_2675_01 DSC_2678 DSC_2679 DSC_2687 DSC_2689 DSC_2690 DSC_2692_01 DSC_2693 DSC_2694 DSC_2695 DSC_2696 DSC_2698 DSC_2701_01 DSC_2704_01 DSC_2706 DSC_2712 DSC_2714 DSC_2722_01 DSC_2727_01

Studiedag  Lotharingerclub gehouden op 7 april jl te Heerde

Door Jan Benninga en Anne Meinema

De deelname van 25 leden stemde tot tevredenheid. Zo’n studiedag voorziet duidelijk in een behoefte. De deelnemers werden in zes groepen verdeeld. Daarbij was ingedeeld naar gefokt ras. De keurmeesters vormden aparte groep. Per groep werden vijf dieren per ras gekeurd en dat gebeurde vol overgave. De discussies over een half puntje meer of minder waren niet van de lucht. Vooraf was aangegeven dat type en bouw en pels  extra aandacht zouden krijgen in de nabespreking. Het  waarderingschema dat Martin Kok publiceerde toen de puntenkeuring zijn intrede deed, werd als leidraad voor de beoordelingen meegegeven.

Alles verliep in goede sfeer en harmonie, soms was een dier zoek en zat dan in de verkeerde  kooi. Het keuren van 15 dieren in 21/2 uur bleek geen sinecure, maar de meeste groepen lukte dit precies, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Het leuke van het keuren in groepen zijn nu eenmaal de discussies. De 15 dieren liepen in de zeven posities  erg uiteen. Bij de groot lotharinger waren kooi 1 en 3 zonder de andere dieren te kort te doen, prachtige studie objecten. Kooi 1 met een zware oude voedster met een wat grote wam die sterk in verharing was, maar een prachtige korte pels had. Kooi 3 met een jonge ram die wat kort van type was en net aan 6 kg woog en wat ook erg goed uitkwam het dier in kooi 5 met de wat langere pels. Bij klein lotharinger een beeld wat we op de shows ook vaak zien, een paar dieren met een wat langer type, soms met wat ingevallen dijen, dieren met op zich een korte pels die echter dichter ingeplant kan en een aantal dieren in de kleuren madagascar en isabella. Bij de lotharinger dwerg ook dieren waar we veel van konden leren. Een paar dieren met een wat mindere achterhand en  soms met wat uitstekende knieën. De tekening liep bij de vijf dieren erg uiteen.

Dan het keuren; ik kan alleen beschrijven hoe dat in ons groepje groot Lotharinger fokkers ging. Nou dat ging lekker. Wat er in mijn ogen goed ging was het keuren volgens een vaste volgorde, Dus bij type en bouw eerst type en bouw benoemen, dan de kop, dan  de oren en dan de benen + stelling etc.. Wat in mijn ogen ook goed ging was dat we per positie keurden en het totaal wat hieruit volgde als totaal accepteerden. Dus niet, wat je vaak op tentoonstellingen  ziet, naderhand nog weer in de posities gingen rommelen om maar op een bepaald totaal uit te komen. Binnen onze groep (1) was er ondermeer discussie over de breedte van de aalstreep bij klein lotharinger. Als fokker heb je toch de neiging de wat te breede aalsstreep te waarderen, volgens de standaard is dit niet terecht en dient een fraaie aalstreep ronde de twee en halve cm breed te zijn. Qua type en bouw waardering zaten we aardig op één lijn en dat gold ook voor de pels. We zagen een gesloten vlinder op de onder kaak voorbij komen (lichte fout) en een dier dat met de vleugels de onderkaak net niet of net wel omzoomde (moet dus wel). Voor hilariteit zorgde een lotharingerdwerg met 1 zwarte haar op de voorste helft van het lichaam. Uiteraard werd dit niet bestraft. Wat betreft de kleur was het genieten, wij stelden vast dat zwart beslist niet altijd even zwart is. De verschillen zitten vooral in tussen- en grondkleur. De grondkleur bij zwart loopt uiteen van zeer licht blauw tot intens donker blauw en dat laatste is wat we wensen. Bij isabella klein lotharinger was er een dier met een exceptioneel goede tussenkleur die zeer ver naar de wortel doorliep.

Wat wij beslist niet deden was op alle (tekening) slakken zout leggen, wat we in de praktijk toch ook regelmatig zien.  Het werd vaak een optelsom van verbeterpuntjes. Tot slot werden de dieren op volgorde van type en bouw en pels gezet. Dat was soms nog een heel gepuzzel.

Na de lunch in de vorm van broodjes en een o zo lekkere bal gehakt, volgde de confrontatie met de resultaten van de andere groepen. Daarbij werd natuurlijk vooral met een scheef oog naar de resultaten van de keurmeester groep (6) gekeken.

Leermomenten

Bij de nabespreking werd eerst ingegaan op type en bouw van de drie rassen. Daarbij kwam een aantal dieren nog eens op tafel wat de discussie meer inhoud gaf. Voor de goede sfeer was illustratief dat alle opmerkingen met respect werden ontvangen en dat een domme vraag niet gesteld kon worden.

Groot lotharinger: Bij dier 1 bleken grote verschillen wat met name veroorzaakt werd doordat bij dit dieren door een aantal groepen over het hoofd gezien was dat dit dier zwak in schouders was. Een O was wel heel rigoureus, maar meer dan 17 punten verdiende dit dier ook niet. Conclusie: voor dit doel een perfect dier! Dier 5 werd unaniem als het best scorende dier voor type en bouw aangewezen , dat mag ook wel eens vermeld worden.  Zo op het oog lijkt het onlogisch dat groep  4 dier 2; 9 punten heeft gegeven voor gewicht en daarbij 18,5 pnt voor type en bouw. Theoretisch gezien kan dit niet. Een te laag gewicht voor de volle punten komt altijd terug in type en bouw. So wie so is dit illustratief een leermoment want 6 kg is 10 punten en 5,9 kg 9 punten. Een geleidelijke overgang is meer op z’n plaats. Wat betreft positie 4 en 5 was er weinig onderscheid tussen de groepen.  Dat bleek anders bij positie 6 de kleur; hier liep het verschil tussen groepen op tot 1,5 pnt. bij dier 4. Bij de kleur blauw hebben de fokkers duidelijk voorkeur voor een donker blauwe kleur. Volgens de standaard dient de kleur blauw vooral egaal te zijn en kan een midden nuance net zo hoog gewaardeerd worden dan een donkere..

Klein Lotharinger: Het gewenste gedrongen type zit goed tussen de oren, al bestrafte de ene groep een wat langer type meer dan andere. Oorstructuur en beenwerk kwamen niet echt aan de orde terwijl er duidelijk onderscheid bij de dieren aanwezig was. Dis is achteraf misschien een gemiste kans. Dier 7 scoorde in positie 3 (pels) zelfs een keer 20 punten. In de praktijk zal dat nooit gebeuren. Raar maar waar; een pels kan nog zo mooi zijn, 19 pnt. is het maximum. Dat groep 2 het wel goed zag blijkt uit de hoge scores van de andere groepen. Over het algemeen zaten de groepen wat betreft de pels dicht bij elkaar. Grote hilariteit ontstond toen het grote verschil tussen groep 6 met de overige groepen wat betreft dier 9 bleek te berusten op een misverstand. Groep 6 had voor dier 9 het reserve dier gekeurd. Wat betreft positie 4 en 5, de waardering van de tekening, bleken de verschillen heel klein. Ook dit zit goed tussen de oren. Wat betreft kleur iets grotere verschillen, met name bij dier 9, 15 en 13,5. Helaas is niet meer te achterhalen hoe dit ontstond. Het inkruisen van Alaska om de pels te verbeteren werd ernstig ontraden. Een makkelijker weg lijkt het zoeken naar een klein Lotharinger met fraaie pels en deze in te kruisen.

Lotharinger Dwerg: Alle groepen voelden goed aan dat dit nog jonge ras wat soepeler gekeurd diende te worden. De meegebrachte dieren toonden de verschillen die we ook in de praktijk zien.  In type en bouw zagen we grote verschillen in waardering. Zo viel er bij twee dieren 19 en 17 pnt. te noteren bij het zelfde dier. Daarbij was één dier die een ons te licht was voor de volle punten maar wel  heel mooi toonde. Bij de bespreking bleek dit nog eens te meer. Opvallend is dat groep 5 met daarin de lotharinger dwerg fokkers qua waardering ten opzichte van de andere groepen een middenpositie had.  Bij positie 3 (pels) laat toch ook behoorlijke verschillen tussen de groepen zien, echter niet zo groot als bij type en bouw. Positie 4 en 5 lieten ook hier veel uniformiteit in beoordeling zien. Dat gold niet voor positie 6. Madagascar is als kleur (nog) niet erkend bij de lotharinger dwerg. Het mee gebrachte dier (14) toonde erg donker. Bij driekleur is de warmte van het geel belangrijk, gewenst is de wat rode kleur. Dit bleek door de groepen wel onderkend te zijn maar verschillend beoordeeld (dier 10). Bij de beoordeling van de kleur dient rekening gehouden te worden met de pelslengte.

Tot slot

 

Over het geheel genomen viel er een vrij grote mate van uniformiteit in het keuren waar te nemen., uitzonderingen daargelaten.  Bij Gr Lotharinger is er wel eenstemmigheid over positie 2 maar voor positie werden 4 verschillende dieren als beste geselecteerd.

Bij de klein lotharinger is er meer uniformiteit bij het aanwijzen van de beste in pos 2(dier 6/10) en 3 (dier 7/8) maar lijkt er hierbij wel sprake van twee stromingen. Dier 9 is hier een voorbeeld van.

Wederom kijken wij terug op een zeer geslaagde studiedag niet in de laatste plaats door de inzet van de deelnemers, de goede sfeer en de prima locatie met dito verzorging! Afgaande op de reacties van de deelnemers is zo ’n dag zeker voor herhaling vatbaar.

Tabellen              – Overzicht van de keurresultaten per dier; positie 7 is omwille van de ruimte weggelaten, daarom kan het totaal afwijken van dat van de eerste zes posities. Groep 3 heeft de Groot Lotaringers niet gekeurd, groep 6 heeft bij dier 9 het reserve dier gekeurd.

Dier 1

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18 19 18 0 0 16,5
3 18 18 18 18 18 18
4 14 14,5 14 14 14 14,5
5 0 0 0 0 0 0
6 14,5 14,5 14 14 14 14
Totaal O O O O O O

 

Dier 2

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 9 10 10
2 17,5 18,5 19 18,5 0 18
3 18 18,5 18,5 18 18 17,5
4 13,5 14 14,5 14 14 14
5 14,5 14 14 14,5 14,5 14,5
6 14,5 15 14 15 15 14
Totaal 93 95 95 94 O 93

 

 

Dier 3

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 9 9
2 18 18,5 18 18 17
3 18 19 18 18 18
4 14,5 14,5 14,5 14,5 14
5 14,5 14,5 14 14,5 14
6 14,5 14,5 15 14,5 14
Totaal 94,5 95 94,5 93,5 90,5

 

Dier 4

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10
2 18 17,5 19 18,5 18
3 18 18 18,5 18,5 18,5
4 14 14 14 14,5 14,5
5 14 13,5 14,5 14,5 14
6 14 15 13,5 13,5 14,5
Totaal 93 93 94,5 94,5 94,5

 

Dier 5

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10
2 19 19 19 19 18,5
3 18 19 19 18 19
4 13,5 14 14 14 14
5 13,5 14 13,5 14 13,5
6 14 13 14,5 13,5 14,5
Totaal 92,5 93,5 94 93,5 94,5

 

Klein lotharinger

Dier 6

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18 18,5 19 18 18,5 18,5
3 19 19 18,5 18,5 18 18,5
4 14,5 14 14,5 14,5 14,5 14,5
5 13,5 14 14 14 14,5 14
6 15 15 14 14,5 14,5 14
Totaal 95 95,5 95 94,5 95 94,5

 

 

Dier 7

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18 17,5 18 17,5 18,5 17,5
3 18,5 20 18,5 18,5 18,5 19
4 14 13,5 14 14 14 13,5
5 13,5 13,5 13,5 13 14 13,5
6 14 15 14 14 14 15
Totaal 93 94,5 93 92 94 93,5

 

Dier 8

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18 17,5 17,5 17,5 17,5 17
3 18,5 18,5 19 19 18,5 19
4 14,5 15 14,5 15 15 14,5
5 14 14,5 14 14,5 14 14
6 14,5 15 15 13,5 14,5 14,5
Totaal 94,5 95,5 95 94,5 94,5 94

 

Dier 9

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 17 17,5 17,5 17 18 18,5
3 19 18 18,5 18 18 19
4 13,5 13,5 13,5 13 14 14
5 13,5 13 14 14 14 14,5
6 15 13,5 14 14,5 14,5 15
Totaal 93 90,5 92,5 91,5 93,5 95,5

Dier 10

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10
2 18,5 18 19 19
3 18,5 18,5 19 18
4 14 14 0 14
5 14,5 14,5 14 14,5
6 14,5 15 15 13,5
Totaal 95 95 O 94

 

 

Lotharingerdwerg

Dier 11

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18,5 17,5 18 18,5 18,5 18
3 18 19 18,5 19 18 18,5
4 14,5 14 14,5 15 15 14
5 14 13,5 14 13,5 14 14
6 14,5 15 13,5 13,5 14 14
Totaal 94,5 94 93,5 94,5 94,5 93,5

 

Dier 12

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 17,5 18,5 18,5 17 18 19
3 18 18 18,5 17,5 17,5 18
4 14 14 14 13,5 14 13,5
5 13,5 14 13,5 13,5 14 13,5
6 15 15 14 15 14,5 15
Totaal 93 94,5 93 91,5 93 94

 

Dier 13

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 9 10 10 10
2 18 18,5 18 19 18,5 18
3 19 18,5 18,5 18 18,5 18,5
4 13,5 13,5 13,5 13 13,5 14
5 14 14,5 14 13,5 14 14
6 14,5 15 14,5 14,5 14 15
Totaal 93 95 92,5 93 93,5 94,5

 

Dier 14

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 9 9 9 9 10
2 18 18 19 17,5 18 17
3 18 18,5 18,5 19 18 19
4 0 0 0 0 0 0
5 13,5 13 13,5 13 14 13
6 13,5 0 14 14 14 13,5
Totaal O O O O O O

 

 

Dier 15

Positie Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6
1 10 10 10 10 10 10
2 18 18,5 18 17,5 18,5 17
3 18 18,5 18 19 18,5 18
4 13,5 13,5 14 0 14 13
5 13,5 13,5 13,5 0 13 13,5
6 14 14 14 15 14 14
Totaal 92 93 92,5 O 93 90

verslag regionale Scheckenschau september 2015

 

 Impressie van de Europashow in Metz 13 t.m. 15 november 2015

Door Jan Benninga

 

Dinsdag 10 november stond in het rood in onze agenda. Dat was de dag van het inkooien op de Europashow. Op de Europashow in Leipzig besloten Gerhard Vos en ikzelf dat wij er in Metz met dieren bij wilden zijn.  En als twee Groningers iets in hun hoofd hebben gebeurt dat ook. Natuurlijk ijs en weder dienende, je weet nooit wat er in die tussentijd van drie jaar gebeurt. En je weet ook niet van te voren hoe de fokkerij er over drie jaar uitziet, heb je showbare dieren gefokt of niet?  We gingen beiden voor een collectie van vier dieren. Ze waren in onze ogen van een aanvaardbaar niveau, tenminste zover we dat konden beïnvloeden. Gerard ging met vier ‘wildfarbigen’ ik met vier zwarten. Het weer gooide echter wat roet in het eten, mijn dieren schoten in de verharing en waren dus niet top. Mijn eerste reserve moest mee want één geselecteerde voedster kreeg een kale (verharings) nek. Een week van te voren kwamen onze papieren via de post.

Wij besloten de dieren zelf te brengen en in te kooien, wat inhield dat we ook zelf bij de dierenarts langs moesten. Nou dat werd zoals te verwachten een duur bezoekje, echter ook figuurlijk, want het kostte één van mijn vier dieren haar duimnagel. Niet bepaald een optimaal voortraject. Dezelfde voedster heeft ook een zwarte nagel aan één van haar voorpoten en is ook nog eens foutief (op de kop) getatoeëerd. En toch moest en zou deze voedster naar Metz.

De reis naar Metz verliep voorspoedig en gezellig, de vrouwen gingen ook mee. Aangekomen reden we eerst een rondje rond de tentoonstelling hallen, nou ja een deel, de hoenders  bleken in tenten gehuisvest te zijn. Bij de poort werden we opgevangen door een vriendelijke Duitstalige mevrouw die ons ordende eerst naar de veterinaire afwikkeling te gaan en dan in te kooien. Aangekomen troffen we een enorme rij, waar we maar bij aansloten.  Toevallig stond er een bekende kippenfokster achter ons, dus het werd nog een soort gezellig. Na zo’n drie kwartier bleek dat konijnen fokkers helemaal niet in deze rij hoefden te staan. We repten ons naar de konijnenhal, waar we onze papieren inleverden en in konden kooien. De dieren werden niet eens bekeken. De dieren werden ingekooid en voorzien van natje en droogje. Er waren al heel wat groot lotharingers ingekooid, waaronder op het oog hele fraaie. Wildkleurige klein Lotharingers waren er twintig en die waren er ook al.

Woensdags en donderdags zou de keuring plaatsvinden. Wij wilden in principe wel helpen maar dit werd door KLN niet mogelijk geacht. Dus togen wij met onze vrouwen de stad in. Ons hotel  lag in het centrum, dus dat was handig. De stad Metz is in oude staat zeer goed bewaard gebleven. In het oog springt natuurlijk de Kathedraal, maar ook de verdediging werken en de binnenstad als geheel zijn de moeite waard. De twee dagen  ‘Wachten’ waren dan ook zo voorbij.  Op de 11e november werd het bestand van de eerste wereldoorlog herdacht met een mis in de kathedraal en veel legergroen in de stad en wij waren erbij.

De vrijdag brak aan en de zenuwen begonnen op te spelen. Ik was werkelijk alles van belang kwijt, de inrijkaart parkeergarage en mijn telefoon. Wij hadden een doorlopende entreekaart en dachten bij de poort zo door te kunnen lopen. Dat bleek niet het geval. We moesten in een rij gaan staan. Van alle inzenders werden de gegevens gecontroleerd door twee medewerkers. Deze zaten achter een tafel in een veel te kleine ruimte. Tot overmaat van ramp viel het licht ook nog eens uit. Een Zwitser begon Schnaps rond te delen als middel tegen de opspelende zenuwen. Toen ik aan de beurt was, bleek mijn naam niet op de lijst voor te komen en heb ik mijn naam onder de lijst gezet. We mochten daadwerkelijk naar binnen! Achteraf hoorden we dat de namen op de lijst op volgorden van voornaam waren gerangschikt.

De predikaten van mijn vier dieren waren veel beter dan ik vooraf had gedacht. Geen ‘Nicht bewertet’, dat viel mee (94, 941/2, 95, 951/2 = 279). Toen ik naar de predikaten van anderen keek werd duidelijk dat mijn dieren toch niet top waren (wat ook zo was). Veel dieren met 96 en 961/2 bij andere collecties. Toen naar de ‘Wildfarbige’ dieren van Gerhard. De verrassing was groot. Hoge predikaten en beste van de kleurslag en dit terwijl de dieren met amper 3 kg aan de lichte kant waren. Twee dieren met 96 punten hadden een punt aftrek op gewicht! Op de kaart van het dier met 961/2 stond met rode letters ZDk…, wat dit betekende?

Er was zoveel te zien maar we begonnen uiteraard bij onze rassen. Bij de Groot Lotharingers viel weinig lijn in de keuring te ontdekken. De dieren waren gekeurd door twee keurmeesters. Op kettingpunten werd niet gelet, evenals elleboogvlekken. Bij zwart vielen eigenlijk alleen de dieren van de ons bekende Slowaakse fokker Slavomir Obsut op. Mooie grote dieren met fraaie pelsen en tekening. De aalstrepen waren erg strak. Te strak vonden de keurmeesters en daarom gedrukt in predikaat, erg jammer. Zelf ben ik van mening dat dit niet terecht was. De pelsen waren erg fijn en de aalstrepen van nature strak. De beide dieren van Duitse herkomst met 97 punten vond ik er niet echt uitspringen. In blauw zat de raswinnaar, een mooi groot dier met beste kop voor voedster, zonder meer een fraaie rasvertegenwoordiger. Sowieso vond ik de klasse blauw minstens van het zelfde niveau als zwart. In bruin ook hoge predikaten maar ze konden toch niet tippen aan de blauwe.

Bij de Klein Lotharingers of eigenlijk moet je zeggen Tjechische schecken, zijn de beste dieren gewoon een pond zwaarder dan de Klein Lotharinger in Nederland. In zwart zagen we een collectie die uitblonk in type en bouw. De voorhanden van deze dieren waren zeer breed. Toch kwamen ze niet verder dan 96 pnt. Waarom werd me niet duidelijk. De pelsen van de klein Lotharingers waren van hoge kwaliteit. Qua conditioneren zaten veel fokkers op het randje, echter zonder zichtbare gevolgen in de beoordeling.  Een blauw dier werd met 971/2 de beste. Voor mij onbegrijpelijk, maar ja ik ben ook maar een gewone Nederlandse fokker. De collectie waar dit dier deel van uitmaakte, had ook de meeste punten, eigenaar F. Holzer  Duitsland. De wildfarbigen deden goed mee in dit geweld. Aan de wildkleur werden geen hoge eisen gesteld. Bij meerdere dieren ontbrak het zogenaamde bandje, het gaat dan richting haaskleur.

De Lotharinger dwergen waren van hoog niveau. Het was jammer dat ze drie hoog getopt zaten. De bovenste rij was niet goed te zien. In dit geweld deed Anne Meinema goed mee, voor de top was echter net iets meer nodig. De vier Madagascar kleurigen waren in mijn ogen onder gewaardeerd.

Er was verder zoveel te zien dat het ondoenlijk is al het overige te beschrijven. Mij vielen op de geweldige blauwe Weners, de Meklenburger Schecken en de Groot Chinchilla’s. De Hollanders, ook drie hoog opgesteld, hadden veel te veel voer gekregen. De Rijnlanders toonden een grote verscheidenheid in kwaliteit maar de beste dieren voldeden aan hoge eisen. Wat ik niet begrijp is dat we Rijnlanders regelmatig dieren met een samenhangende zijdetekening zien, die dan toch een hoog punten predikaat krijgen, zo ook hier.

Vrijdag middag kwam ook de catalogus beschikbaar. Eerst in de vrij verkoop, daarna voor de fokkers, af te halen in het ‘Holland house’.

Zaterdag was door ons als kippendag gepromoveerd, we zijn tenslotte ook Kippenfokker. De hoenders, dwerghoenders en overige siervogels zaten tentoongesteld in tenten. Omdat het weer zeer goed was en de temperatuur hoog voor de tijd van het jaar, was dit prima. De dwerghoenders toonden een enorme verscheidenheid aan rassen en kleurslagen, waaronder ons favoriete ras de Groninger meeuw, vier dieren van onze Barneveldse collega Gert Riezenbos. We zagen voor het eerst kooien waarbij er zes in een bak gingen, 30 bij 30. Ik zal maar niet vertellen wat er in zat, maar het was schandalig en dan praat de Nederlandse staatssecretaris over dierenwelzijn in Nederland en minimale kistgrootte en hokmaten. Mijn boodschap: regel het eerst maar eens in Europa, en dat geldt niet alleen voor dierenwelzijn.

De prijs die Gerhard gewonnen had bleek toen puntje bij het paaltje kwam toch niet in de Holland house af te halen. Het bleek een Duitse Bundes Medaille te zijn en dus togen wij naar de stand van de Duitse bond in de tentoonstellingshal van de konijnen, waar de prijs in ontvangst genomen werd. Zaterdag s’avonds gingen we eten met Harco en Irma, wat zeer gezellig werd.

De zondag was de show officieel tot 13.00 geopend., maar het uitkooien begon in de praktijk om 12.00 uur. Ons aanhangertje stond nog keurig vast aan het hek, de kisten werden ingeladen en toen was het even wachten op het moment dat de auto’s door het hek mochten. Nou dat wachten duurde niet lang en om 13.10 zaten we op de snelweg, echt ongelofelijk als je dat vergelijkt met de Championshow met veel minder dieren en de chaos op de parkeerplaats na het uitkooien.

Terugkijkend kijken wij met veel voldoening terug om de Europashow in Metz , een bijzondere ervaring in veel opzichten. De volgende Europashow is in 2018 in Herning  Denemarken,  IJs en wederdienende zijn we er dan weer bij. Voor de liefhebbers van uitslagen volgt een tabel met de collectie puntentotalen van de Nederlandse inzenders. Daaruit blijkt dat de deelnemende Lotharingerfokkers het niet slecht hebben gedaan.

Naam ras punten
Oomen Blauwe Wener 387 (net geen EM)
Westerveld Blauw Grauwe Wener 387 EM
Kroes Zwarte Wener 385 EM
Oldenhof Kleurdwerg 384
Westerveld II Blauw grauwe Wener 384
V Pijkeren Belgische Haas 383
Comb. Apperlo Rex 382,5
Vos Klein Lotharinger 382,5
Oldenhof Kleurdwerg 382,5
Ivanov Rex 382
Comb. Apperlo II Rex 381,5
Cunicules Kleurdwerg 381,5
V.d. Zalm Hollander 381
Meinema Lotharinger dwerg 381
Oldenhof Kleurdwerg 380,5
Comb. Apperlo III Rex (lux) 379,5 EM
Withaar Ned. Hangoor dwerg 379,5
Benninga Groot Lotharinger 379
Bolwieder Witte Nieuwzeelander 379
Oene Californian 378,5
Banker Californian 378,5
Asbreuk Belgische Haas 378,5
E. Apperlo Rex 378
Cats Kleurdwerg 378
Cunicules Kleurdwerg 378
Groenhof kleurdwerg 377,5
Rietveld Franse Hangoor 375
Lenselink Rode Nieuwzeelander 375
Heuwer Groot lotharinger 373,5
Vijf fokkers hadden geen punten omdat één dier werd uitgesloten

 

Impressie van bezoek aan regionale Scheckenschau Munsterland op 19 sept. 2015  

Banner

Door Jan Benninga

Uitgenodigd door Manfred Silvester, voorzitter van de Scheckenclub Münsterland, toog ik op zaterdagmiddag naar Steinfurt, 50 km over de grens bij Enschede (immer gerade aus). Manfred is onderhand een trouwe bezoeker van onze eigen fokkersdag, maar dit terzijde. Deze Scheckenschau werd gehouden in het clubgebouw van de vereniging in Steinfurt en was zeer eenvoudig te vinden. De sfeer was uiterst gastvrij en ongedwongen en ik werd op een prettige wijze ontvangen.

Dan de dieren; de twaalf groot Lotharingers van twee fokkers waren volgens onze normen ZG dieren. De dieren van de ene fokker lieten het in oorstuctuur zitten (hangende oortoppen), de dieren van de andere fokker waren minder en bouw en tekening. Er waren relatief veel Rijnlanders, een aantal met mindere oorstand (kieporen) en samenhangende zijdetekening. Er waren enkele eenkleurigen ingezonden (wanneer mag dit bij ons?). De Papilons liepen erg uiteen in kwaliteit. Toch ook veel dieren met samenhangende tekening (ketting), Van één fokker zaten er geweldige dieren (zwart), gewoon toppers. De Klein Schecken waren van fraaie tot geweldige kwaliteit met meerdere ideaal getekende dieren, al was er her en der een vlekje weggewerkt. De dwergen waren in doorsnee van een heel goede kwaliteit in zwart en drie kleur.

De opening was een belevenis op zich, waarbij ik moest plaatsnemen aan de tafel met notabelen, waaronder de burgemeester. De bundes medailles lieten even op zich wachten, maar dit was totaal geen probleem. Het geheel verliep ‘gemüdlich’. Tenslotte volgde de groeps foto, wat ook weer de nodige hilariteit bracht. Na afscheid genomen te hebben reed ik met een blij gevoel richting Twente.

 

Europese standaard

Zoals we hebben kunnen lezen in de Kleindier magazine van juni 2015 is er een verandering aangenomen in de standaard omschrijving van onze clubrassen in de Europese standaard. Letterlijk stond er onder het kopje KLN mededelingen dat een gekleurde nagel voortaan een lichte fout is. Navraag bij Piet van Lune, onze vertegenwoordiger bij de Entente leerde dat dit één gekleurde nagel aan voor- of achterpoot betreft. Twee gekeurde nagels is een zware fout. Dus een gekleurde nagel aan een voorpoot is een lichte fout, twee gekleurde nagels aan voor- en achterpoot is een zware fout. Voor ons blijft natuurlijk in eerste plaats de Nederlandse standaard van toepassing en daar blijft een gekleurde nagel aan een voorpoot een zware fout. Voor deEuropa show in Metz geldt natuurlijk wel de Europese standaard.

Het merkwaardige is dat deze verandering niet voor Rijnlanders geldt. Omtrent dit Europese besluit was ons vooraf niets bekend.

Het Bestuur