IN MEMORIAM BERTUS LANTING

Vlak voor onze fokkersdag op 10 juni kregen we bericht dat onze clubkeurmeester Bertus Lanting was overleden. Een jaar of vier geleden trok Bertus zich, vanwege een afnemende gezondheid, terug als keurmeester. Bertus was lid van de Lothangerclub vanaf 1966 en mag dus een lid van het eerste uur genoemd worden. Hij was een markant persoon met een uitgesproken mening, zo herinneren we hem. Die mening stak hij niet onder stoelen of banken. Hij was een echte specialist en liefhebber van tekeningrassen. De Lotharinger fokkers hebben veel gehad aan zijn kennis en kunde. Hij was altijd bereid fokkers te helpen met advies. Veel van zijn kennis was gebaseerd op eigen ervaring. Bij standaard wijzigingen ondersteunde hij ons ook met deze kennis.

Zijn betrokkenheid bij de Lotharingerclub was groot. De weersomstandigheden konden nog zo beroerd zijn op de zaterdag van onze jaarvergadering maar Bertus reed vanuit Nieuw-Amsterdam naar Den Bosch, Utrecht of Nieuwegein, onder meer om verslag te doen van zijn keuring. Wat blijft zijn vele mooie herinneringen. Op onze fokkersdag hebben we Bertus op gepaste wijze herdacht. Dat hij moge rusten in vrede.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Jan Benninga, namens de Lotharingerclub