Burgerinitiatief

Geachte leden,

Als bestuur hebben we gemeend om de bijlage met u te delen.
Het betreft de Wet dieren welke vorige week in de 1e kamer is aangenomen.
De reden is dat niets doen geen optie is.
Vul de steun betuiging daarom in zodat er mede door u 40.000 stemmen binnenkomen.

Met vriendelijke groet,
Tonny Assinck