Nieuwsbrief april 2021

Geachte leden,
Het bestuur heeft vorige week via teams met elkaar vergaderd, en van daaruit de in de bijlage bijgesloten nieuwsbrief uitgewerkt. Zodoende bent en blijft u toch op de hoogte van wat er binnen de club zich afspeelt en ontwikkeld.
Hopende jullie de volgende keer weer in levende lijve te kunnen bijpraten.
Met vriendelijke groet,
Tonny Assinck