Juni- Nieuwsbericht aan de leden

juni 2020

Nieuwsbericht aan de leden

De laatste jaren houdt de Lotharingerclub haar algemene ledenvergadering (ALV) in juni tijdens de Fokkersdag. Via en op de ALV informeert het bestuur de leden over de uitgevoerde activiteiten en wordt hierover, samen met het financiële verslag verantwoording afgelegd. Namens de leden inspecteert de kascommissie de financiën en rapporteert  haar bevindingen aan de ALV en worden de (her)benoeming van bestuursleden door de leden op de ALV gedaan.

Op dit moment is het niet mogelijk om een show of ledenvergadering te houden. Er is ook bekend gemaakt dat de fokkersdag in Laren van 15 augustus geannuleerd is, dus op korte termijn geen mogelijkheid om bij elkaar te komen. Gezien het relatieve belang van onze hobbyvereniging en het ontbreken van urgente onderwerpen waarover gestemd moet worden, is het bestuur van mening om nu  de Corona ontwikkelingen af te wachten en geen digitale ALV te houden. Wel  wil het bestuur de leden nu, tussentijds, schriftelijk informeren over de volgende zaken:
– Het verslag van de vorige ALV (Verslag ter informatie bijgevoegd).
– Het financiële verslag.
Het bestuur heeft de financiële rapportage intern besproken en over de  periode oktober 2018 t/m
sept 2019 zijn de activiteiten kostendekkend geweest en is er € 756 aan vermogen toegevoegd.  De
inspectie door de kascommissie zal t.z.t. worden georganiseerd.
– Voor het jaar oktober 2019- sept 2020 is er nu een daling van 15 leden en lijkt de contributie inning
goed te verlopen.
– Voor de bestuursverkiezing in 2020 is Arjen van de Most aftredend. Aangezien geen benoeming door ALV kan plaatsvinden, zal hij zijn  bestuursfunctie blijven vervullen tot aan de eerst komende ALV.

Mocht bovenstaande aanleiding geven tot vragen dan horen wij dat graag en kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Bestuur vertrouwt erop u hiermee, voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd over de  huishoudelijke activiteiten van de vereniging. Voor de terugkoppeling over de standaardwijzigingen ontvangt u, zodra hierover duidelijkheid is, bericht via email en het nieuwsonderdeel van onze website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Lotharingerclub