Fokkersdag Lotharingerclub op 13 juni in Tiel wordt geannuleerd

Fokkersdag Lotharingerclub op 13 juni in Tiel wordt geannuleerd.

Normaal ontvangt u in deze periode het vraagprogramma  van onze Fokkersdag in Tiel.  Nu sturen wij u het bericht waarin we aangeven dat het bestuur van de Lotharingerclub heeft besloten om de geplande dag in juni te annuleren. De huidige dreiging van het Coronavirus is te groot.

De jaarvergadering van de Lotharingerclub zal ook nu niet worden gehouden.  Hoewel bestuur graag uitleg en toelichting geeft over de lopende zaken van het afgelopen boekjaar past dit nu nog niet binnen de is 1,5 meter regelgeving en is er dus sprake van overmacht.  Uiteraard zullen we u wel via onze website blijven informeren.

Als alternatief voor onze jaarvergadering denken we nu aan de Fokkersdag in Laren op 15 augustus. IJs en weder dienende kunnen we dan wel iets organiseren.

Een Technische dag over de nieuwe rasstandaard staat voorlopig ook nog niet in de planning. Hoewel we hebben geprobeerd het gehele veranderingsproces optimaal voor te bereiden, uitvoerige voorlichting hebben gegeven en op veel plaatsen aan draagvlak hebben gewerkt, lijkt de besluitvorming binnen de KLN hierdoor niet versneld te zijn. In deze uitzonderlijke tijden lijkt dit alles maar een detail en wachten we rustig af.

Als bestuur kunnen we op dit moment weinig voor de Lotharingclub doen. Wel staan we klaar om actie te ondernemen wanneer mogelijk. En uiteraard altijd beschikbaar voor het beantwoorden van mogelijke vragen die er zijn.

Ondanks de onzekerheden op velerlei terreinen merk ik dat de konijnenhobby afleiding biedt en plezier geeft. Ik hoop dat velen van u dat ook kunnen ervaren.

Graag tot ziens tussen de kooien.

Namens bestuur van de Lotharingerclub,

Anne Meinema (vz)