Geen nieuws is ook nieuws (april2020)

Afgelopen weken is er weinig nieuws gemeld op onze website. Toch nu een berichtje zonder dat we nieuws hebben te melden maar om u te informeren en hopelijk, te stimuleren om plezier te houden in de fokkerij in deze vreemde tijden.

Nieuws waarop we als bestuur van de Lotharingerclub zitten te wachten heeft betrekking op 1) de veel besproken aanpassingen van de Rasstandaard en 2) de uitslag op onze ingediende subsidieaanvraag bij de KLN.
Via deze subsidie aanvraag willen we op passende wijze inhoud geven aan een foktechnische dag. Uiteraard is het hoofddoel om de fokkers van onze clubrassen te informeren over de standaardveranderingen. En als nevendoel zullen ook de geïnteresseerde (club)keurmeesters hierbij worden betrokken zodat zij ervaring kunnen opdoen met het beoordelen volgens de nieuwe rasstandaard. Als tweede nevendoel willen we ook de fokkers die nog geen lid zijn van onze speciaalclub, uitnodigen om hen zodoende het belang van een speciaalclub voor hun rassen te laten ervaren. En als derde nevendoel willen we naar de buitenwereld toe uitstralen dat door de Standaardaanpassing onze hobby heel bewust met dierenwelzijn omgaat en dit in het fok- en showbeleid verankert.

In een recent bericht van KLN is te lezen dat Corona ook in het bestuurlijke wereldje veel extra werk veroorzaakt. Als vrijwilligers, met elkaar actief in onze hobby, moeten we vertragingen hierdoor uiteraard accepteren. Zodra wij nieuws hebben zullen wij u natuurlijk bijpraten en de mogelijke vervolgacties toelichten.