Websitebezoek 2019

Via de website willen we u informeren over de actuele zaken binnen onze club en hobby.  Dit betreft dan onderwerpen zoals die er zijn van foktechnische aard, soms het onderwerp “lief en leed” maar ook showresultaten en interessante gebeurtenissen of leuke hobby ervaringen.  Hieronder ziet u hoeveel en hoe vaak, in het afgelopen jaar, onze site is geraadpleegd.

Wij nodigen u hierbij uit om tekst, kopij en foto’s toe te sturen zodat wij met elkaar (in)vulling geven aan onze digitale informatievoorziening.

Websitebezoek 2019