Contributiebetaling

Contributie voor het jaar 1 okt. 2019 t/m 30 sept. 2020 bedraagt € 10,–.
Graag overmaken op ons bankrekening nummer
NL66INGB0003149586 t n.v. LOTHARINGERCLUB
Tiendweg West 17-a, 2941 EP Lekkerkerk